Zawód radcy prawnego

Sprawy takie jak rozwód, rozdział majątku, opieka nad dziećmi, czy ograniczenia władzy rodzicielskiej wiążą się z bardzo burzliwymi i często długimi procesami. Aby wypracować sobie dobrą pozycję w danym konflikcie stron, należy zadbać o to, aby pomagał nam jak najlepszy i wysoko wykwalifikowany specjalista.

Radca prawny a adwokat

Zakres obowiązków radcy prawnego nie jest powszechnie znany wielu osobom, które mają tendencję do utożsamiania go z doradcą prawnym. Tymczasem radca prawny ma zakres obowiązków zbliżony do adwokata.

W porównaniu z profesją adwokata radca prawny może reprezentować stronę bez pozostawania w stosunku pracy. Wyjątek stanowią sprawy karne lub karnoskarbowej, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla adwokatów.

Wymagania na stanowisko radcy prawnego

Radcą prawnym może zostać każda osoba, która ukończyła odpowiednie studia magisterskie prawnicze – mogły one być ukończone zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto, musi odbyć specjalną aplikację, a także zdać właściwy egzamin złożony z takich kwestii jak prawo karne, cywilne lub rodzinne, gospodarcze, administracyjne oraz zasady etyczne lub wykonywanie zawodu.

Wspomnianego zawodu dotyczą też pewne wyjątki – jeśli chodzi o osoby z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, sędziów, prokuratorów, czy też adwokatów. Takie osoby nie muszą składać ani aplikacji, ani egzaminu radcowskiego. Niektóre postacie są zwolnione częściowo – tj. tylko aplikacji. Są to np. referendarze sądowi, asystenci prokuratora lub sędziego, jak również osoby, które pozytywnie zdały np. egzamin sędziowski, czy prokuratorski oraz wykonujące pracę w kancelariach adwokackich.

Pomoc prawna

Pierwszy raz profesja radcy prawnego pojawiła się w roku 1961 na bazie uchwały o obsłudze prawnej instytucji państwowych takie jak banki, czy przedsiębiorstwa. Od tego czasu stopniowo rozszerzały się jego możliwości. Dzisiaj głównymi obowiązkami jest opracowywanie projektów aktów prawnych, sporządzanie opinii prawnych, a także działalność jako konsultant w wielu sprawach.

Ponadto, radca może występować także jako obrońca i pełnomocnik przed sądem lub urzędem i w ten sposób jest najczęściej wykorzystywany. Jak zostało już wspomniane, jego zakres prac jest bardzo szeroki – może specjalizować się w zakresie prawa pracy, prawa karnego, czy też prawa rodzinnego.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here