studia - administracja

Łacińskie słowo „ministrare” znaczy służyć; od ministrare pochodzi termin administrare, który można tłumaczyć jako być pomocnym, zarządzać, służyć.
Administrować w rozumieniu potocznym to inaczej opiekować się czymś, zarządzać swoimi czy cudzymi sprawami. Można administrować nieruchomościami albo przedsiębiorstwem.

Z administracją kojarzymy najczęściej działania wykonywane przez urzędników samorządowych lub pracowników biurowych innych instytucji, w których załatwiamy jakieś sprawy urzędowe.
Mianem administracji określa się również system powiązanych ze sobą i współdziałających instytucji. Najczęściej kojarzonym systemem administracyjnym jest system administracji państwowej. Tak rozumiana administracja zarządza państwem we wszystkich jego aspektach działania.

Uporządkowane, uregulowane prawem sposoby funkcjonowania administracji państwowych spotyka się już w odległej starożytności. Źródła historyczne potwierdzają istnienie systemów administracyjnych w Egipcie, Persji, Chinach, a także w państwach Hetytów, Żydów, Azteków, Majów, Inków i Tolteków. Świetnie funkcjonujące systemy zarządzania państwem miał starożytny Rzym i powstałe w jego wschodniej części Bizancjum. Administrowania mogliby innych nauczyć średniowieczni zarządzający Państwem Krzyżaków a także najpotężniejsza machina administracyjna w historii Europy wieków średnich – Kościół katolicki.
Godne uwagi są nowoczesne administracje niektórych monarchii absolutnych – Francji, Austrii, Rosji z czasów Piotra Wielkiego. Te systemy monarchiczne stanowią wzorce ,na których budowane są współczesne doktryny administracyjne.

Aby zostać specjalistą z zakresu administracji należy zdobyć dyplom wyższej uczelni, czyli skończyć studia – administracja jest kierunkiem bardzo popularnym i często wybieranym. Obecnie można studiować ten kierunek w 69 miastach w Polsce – w niektórych miastach na więcej niż jednej uczelni (Warszawa stwarza możliwość uzyskania dyplomu z administracji na 18 wyższych uczelniach).

Kandydat na studia na kierunku administracja starając się o przyjęcie na uczelnię zostanie oceniony z przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny. Na wielu uczelniach pod uwagę brane są również oceny uzyskane na maturze z historii i geografii.
Jeśli chodzi o predyspozycje, to nie ma szczególnie wygórowanych wymagań. Od osób zatrudnionych w administracji wymaga się cierpliwości, pilności, skrupulatności, zamiłowania do pracy biurowej. Przydatną kompetencją jest swobodne posługiwanie się bezbłędnym językiem polskim w mowie i piśmie oraz biegła znajomość języków obcych.

studia

Podczas studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia zajęcia teoretyczne, czyli wykłady stanowią nie więcej jak 70% wszystkich godzin zajęć. Praktyczne zajęcia ćwiczeniowe to minimum 30% czasu studiów. Na zajęciach studenci poznawać będą między innymi:
– historię administracji,
– konstytucyjny system organów państwowych,
– mikroekonomię,
– makroekonomię,
– prawo (urzędnicze, cywilne, gospodarcze, pracy, karne, karne skarbowe),
– finanse publiczne; zamówienia publiczne,
– statystyka z demografią,
– systemy prawne w Unii Europejskiej,
– pisanie projektów na pozyskiwanie funduszy unijnych.

Pod koniec studiów stopnia pierwszego studenci piszą pracę licencjacką, a po jej obronie dostają dyplom z tytułem licencjata. Na studiach drugiego stopnie obowiązkiem jest napisanie pracy magisterskiej. Po studiach absolwent ma zawodowy tytuł magistra administracji.
Na kierunku administracja można wybrać kilkadziesiąt specjalności. Najbardziej popularne to:
– administracja publiczna,
– administracja europejska,
– administracja samorządowa,
– administracja międzynarodowa,
– bezpieczeństwo wewnętrzne,
– administrowanie przedsiębiorstwem,
– e-administracja,
– zarządzanie zasobami ludzkimi.

administracja

Specjaliści z zakresu administracji znajdują zatrudnienie przede wszystkim w urzędach samorządów terytorialnych oraz w urzędach państwowych. Wykwalifikowaną kadrę administratorów zatrudnia wojsko, policja, oświata publiczna i niepubliczna, służba zdrowia. Ponadto absolwenci administracji znajdą pracę w sektorze prywatnym w administracji firm, w ubezpieczeniach, w firmach zajmujących się opracowywaniem projektów na pozyskiwanie funduszy unijnych, w agencjach pośrednictwa pracy.

Jeśli chodzi o studia – administracja może być kierunkiem studiowanym nie tylko na poziomie stopnia pierwszego i drugiego. Uczelnie wyższe mają w swojej ofercie liczne specjalności administracyjne na studiach podyplomowych. Studia podyplomowe są wygodną, trwającą tylko trzy semestry formą nauki, która pozwala na zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here