wrocław nocą

Nauka w szkole wyższej, czyli studia, to czas dokonywania trudnych odpowiedzialnych wyborów, które decydują o przyszłej ścieżce zawodowej. Można powiedzieć, że studia to początek kariery zawodowej.

Część kandydatów na studia wie od początku, jaki zawód chce wykonywać w przyszłości, więc wybór typu uczelni jest dla nich oczywisty. Przyszły prawnik wybierze uniwersytet albo inną uczelnię mającą wydział prawa. To, jaki zawód będzie wykonywać wiadomo na razie ogólnie – na pewno będzie to zawód prawnika, ale o specjalności zadecyduje praktyka aplikanta po zakończeniu studiów. Prokuratorem czy sędzią nie zostaje się na studiach, a dopiero po aplikacji.

Podobnie jest z wyborem kierunku lekarskiego w uniwersytetach medycznych. Aby być lekarzem, trzeba sześć lat studiować na kierunku lekarskim. Aby zostać specjalistą – po studiach należy odbyć staż i zdać egzaminy specjalizacyjne.
Jednak zdecydowanie większa grupa kandydatów na studentów nie wie dokładnie, kim zostanie po ukończeniu nauki. Wybierając któryś z kierunków ekonomicznych absolwent ma do wyboru zatrudnienie w banku, na giełdzie papierów wartościowych, w dziale finansowym przedsiębiorstwa i na wielu innych stanowiskach wymagających wiedzy ekonomicznej.

Dla poszukujących pomysłu na siebie i swoją przyszłą pracę ponad czterysta polskich uczelni oferuje trzystopniowe studia wyższe na kilkuset kierunkach i tysiącach specjalizacji.
Dla osób poszukujących inspiracji na najlepsze studia – Wrocław, stolica Dolnego Śląska, ma imponującą, niezwykle ciekawą ofertę.

Wrocław to najbardziej dynamiczny ośrodek gospodarczy, kulturalny, naukowy w Polsce

Tu są niezwykłe zabytki przeszłości, a obok nich powstają najbardziej nowoczesne firmy, których nowatorskie rozwiązania wzbudzają podziw świata biznesu i techniki.
Liczne firmy wrocławskie poszukują fachowców wysokiej klasy, stąd na kilkudziesięciu wrocławskich uczelniach wyższych wciąż przybywa studentów, którzy w przyszłości zasilą kadry licznych przedsiębiorstw z Wrocławia i okolic.

most we wrocławiu

Oferując najlepsze, ciekawe, rozmaite studia – Wrocław organizuje je na następujących poziomach:

Stopień pierwszy
Studia nazywane studiami wyższymi zawodowymi – licencjaty i studia inżynierskie. Długość nauki zależy od typu uczelni i jest ot od trzech do czterech lat. Absolwenci studiów I stopnia po obronie pracy dyplomowej mają tytuł licencjata lub inżyniera i mogą rozpocząć kolejny etap studiowania.

Dla niektórych osób studia licencjackie lub inżynierskie były wstępem do studiowania w ogóle i czasem na zastanowienie się nad wyborem przyszłego zawodu. Zdarza się więc bardzo często, że absolwent licencjatu podejmuje kolejne studia na innym kierunku, albo nawet w innym typie uczelni. Podział studiów na poziomy sprzyja więc mobilności uczących się przy wyborze przyszłego zawodu.

Stopień drugi
Stopień II studiów jest podniesieniem poziomu w stosunku do studiów licencjackich i inżynierskich. Są to studia magisterskie. Trwają z reguły dwa lata. Studenci mają obowiązek zaliczenia kilkudziesięciu przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych a także napisania pracy dyplomowej, czyli pracy magisterskiej. Przygotowaniem do napisania pracy są zajęcia seminaryjne, które prowadzi opiekun studenta, tak zwany promotor.

Podczas seminarium student dowiaduje się jak napisać pracę, gromadzi literaturę oraz opracowuje metodologię badań i narzędzia badawcze. Gotową pracę ocenia promotor i recenzent, którym jest naukowy pracownik instytutu lub wydziału. Tych dwóch oceniających w towarzystwie przedstawiciela władz wydziału stanowić będą komisję egzaminacyjną na ostatnim egzaminie na studiach – obronie pracy magisterskiej.

studia - wrocław

Absolwenci studiów stopnia drugiego używają tytułów zawodowych magister lub magister inżynier.
We Wrocławiu, podobnie jak w innych ośrodkach akademickich, studia Stopnia drugiego można realizować bez podziału na dwa etapu, czyli jako jednolite, trwające pięć lub dłużej lat. Program studiów jednolitych jest identyczny jak połączone programy studiów I i II stopnia.
Szczególnym przypadkiem studiów drugiego stopnie nie podlegającym podziałowi są studia na kierunkach lekarskich w uniwersytetach medycznych. Aby uzyskać tytuł lekarza, który jest odpowiednikiem tytułu magistra, trzeba studiować przez sześć lat na jednolitych studiach.

Stopień trzeci
Studia najwyższego możliwego do uzyskania poziomu wykształcenia wyższego – studia doktoranckie. Trwają od dwóch do czterech lat, a ich absolwenci w przyszłości zdobędą tytuł naukowy doktora i będą pracownikami naukowymi uczelni czy innych instytucji o charakterze naukowo-badawczym.

Na wrocławskich uczelniach w każdym roku akademickim kształci się około 120 tysięcy studentów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here