poznań główny

Mówi się, że człowiek uczy się przez całe życie. Ta prawda dotyczy nie tyle wiedzy naukowej, co zdobywania życiowego doświadczenia.
Nauka w zorganizowanym systemie edukacji zajmuje nam około 1/4 długości statystycznego czasu, jaki jest nam dany tu na ziemi.
Do czasu ukończenia gimnazjum czy ośmioklasowej szkoły podstawowej uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu. Wraz z końcem tego etapu edukacji prawo zapisane w Konstytucji RP roztacza nad nimi obowiązek nauki. Oznacza to przymus uczenia się do czasu osiągnięcia dorosłości.

Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury młodzież najczęściej decyduje się na kontynuowanie edukacji w szkołach wyższych. Zdobycie wykształcenie wyższego przestało być już dawno przywilejem dzieci elit politycznych i finansowych. Powszechna dostępność do darmowych studiów umożliwia pobieranie nauki na uczelniach wszystkim chętnym.
Pierwszym etapem zdobywania wykształcenia są studia pierwszego stopnia. Licencjaty lub studia inżynierskie pozwalają osiągnąć wykształcenie wyższe zawodowe. Ich absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Studia magisterskie po licencjacie trwają dwa lub dwa i pół roku

Po zaliczeniu szeregu przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, studenci piszą pracę dyplomową – magisterską. Obrona pracy to ostatni egzamin na studiach. Absolwenci studiów II stopnia używają tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera.
Studia II stopnia można realizować jako jednolite, niepodzielne studia trwające minimum pięć, a maksimum sześć lat.

studia podyplomowe - poznań

Osoby, które chcą pracować jako wykładowcy na uczelniach wyższych lub prowadzić badania naukowe korzystają z możliwości podwyższenia poziomu wykształcenia za pomocą studiów doktoranckich. Jest to trzeci, ostatni możliwy do osiągnięcia poziom wykształcenia wyższego. Doktoranci kształcą się przez dwa – cztery lata, przeprowadzają samodzielnie badania naukowe a następnie te badania i ich wyniki opisują w pracy doktorskiej. Obrona pracy z wynikiem pozytywnym oznacza zdobycie tytułu naukowego doktora.

Osiągnięcie wykształcenia choćby na wszystkich trzech poziomach nie musi oznaczać końca procesu kształcenia. Szczególnie jeśli mamy na myśli kwalifikacje niezbędne do wykonywania określonego zawodu lub zajmowania pewnych stanowisk. Studia, które nie zmieniają poziomu wykształcenia, ale znacznie rozszerzają nasze kompetencje zawodowe to studia podyplomowe.

Jeśli chcemy zmienić pracę na lepszą, to koniecznie wybierzmy wielkopolskie oferty na studia podyplomowe – Poznań ma tradycje i wielki dorobek w tym zakresie.
Każda poznańska uczelnia państwowa, oraz wszystkie niepubliczne wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz oczekiwaniom kandydatów na studentów, organizują co rok studia podyplomowe na kilkudziesięciu kierunkach i kilkuset specjalnościach.

Studia podyplomowe wybierają zazwyczaj osoby pracujące, więc formą spotykaną najczęściej jest niestacjonarny (zaoczny) tryb organizacji zajęć. Przez trzy lub cztery semestry studenci spotykają się z wykładowcami na weekendowych zjazdach. W ciągu jednego semestru jest zazwyczaj 8-10 spotkań. Na studiach podyplomowych przeważają zajęcia typu praktycznego – ćwiczenia, laboratoria, warsztaty. Wiedzę teoretyczną studenci sami zdobywają z literatury, a skoro studia podyplomowe mają przygotować do nowych obowiązków zawodowych, to ważniejsze od teorii są ćwiczenia praktyczne.

Z poznańskich podyplomówek korzystają głównie nauczyciele różnego typu szkół. Jest to grupa zawodowa nie tylko chętnie podejmująca nowe wyzwania, ale poprzez wprowadzanie kolejnych reform systemu nauczyciele zmuszani są do zmieniania kwalifikacji, aby z jednej strony lepiej wykonywać obowiązki w nowej sytuacji prawnej, a z drugiej żeby w ogóle nie stracić pracy i tym samym źródła utrzymania.

rynek poznań

Na studiach podyplomowych spotkać można również często pracowników korporacji, którzy chcąc awansować muszą skończyć kursy z zakresu organizacji i zarządzania. Od wielu lat wielką popularnością cieszą się wszystkie oferowane specjalności z zakresu psychologii.

Psychologia znajduje coraz szersze zastosowanie w biznesie i ten kierunek wybierają zarówno specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi, jak i właściciele firm, którzy dzięki technikom psychologicznym, nowoczesnym terapiom chcą mieć wpływ na zarządzanie biznesem w sposób najbardziej sprzyjający pracownikom przy jednoczesnym wzroście potencjału i wartości firmy.

Studia podyplomowe w Poznaniu są z reguły studiami płatnymi

Najdroższe są te związane z psychologią, zarządzaniem, finansami.
Coraz więcej uczelni daje możliwość studiowania online. Studia przez Internet są bardzo wygodne i znacznie tańsze, od tych w formach tradycyjnych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here