studia w warszawie

Każdego roku w Polsce na studiach wyższych kształci się ponad 1300 tys. osób. Można sobie wyobrazić, że cały Mediolan, albo Praga czy Sofia pustoszeje o godzinie 8 rano, a wszyscy mieszkańcy zasiadają w ławkach na salach wykładowych czy ćwiczeniowych. Ale to tylko zobrazowanie wielkości zjawiska – ta wielka liczba studentów nie studiuje ani w jednym mieście, ani na jednej uczelni. Różny jest też poziom studiów i forma realizacji. Na studiach stacjonarnych, czyli takich właśnie odbywających się w dni powszednie o poranku studiuje w Polsce 850 tysięcy ludzi. Pozostali to studenci zaoczni, eksternistyczni, podyplomowi, online.

Na początku kształtowania się państwa polskiego nie można było ukończyć wyższej uczelni w Polsce, a nawet w całej Europie. Pierwszy uniwersytet na kontynencie zaczął działać 1088 roku w Bolonii. W kolejnych wiekach powstawały nowe uczelnie, na które również trafiali studenci z naszego kraju. Pierwsza polska uczelnia rozpoczęła swoją działalność w dniu 12 maja 1364 roku w Krakowie. Założyciel uczelni król Kazimierz III Wielki wydał dokument lokacyjny dla Akademii Krakowskiej, która miała kształcić duchownych, prawników, lekarzy.
Dzisiaj w Polsce działają 132 uczelnie zarządzane i finansowane przez państwo. Oprócz nich działa ponad trzysta uczelni niepublicznych.

Jeśli chodzi o największą ilość prestiżowych uczelni i najlepsze studia – Warszawa jako centralny ośrodek naukowy i uniwersytecki ma najwięcej do zaoferowania.
W stolicy działała 20 uczelni państwowych. Najstarsza z nich, założona w 1816 roku, to Uniwersytet Warszawski. Ne tej uczelni w każdym roku akademickim kształci się ponad pięćdziesiąt tysięcy studentów, z czego 47 tysięcy to studenci studiów licencjackich i magisterskich, 3 tys. doktorantów i tyleż studentów na kierunkach podyplomowych.

studia - warszawa

Uczelnia ma 21 wydziałów, na których jest kilkaset kierunków i specjalności studiów. Ze studentami pracuje prawie 4 tysiące pracowników naukowych, a wszystkich pracowników jest na UW ponad 7,5 tys. To ogromny zakład pracy!
Od lat Uniwersytet Warszawski zajmuje pierwsze miejsce w rankingu uczelni tworzonym przez tygodnik „Perspektywy”. Wśród zacnego grona absolwentów uczelni są laureaci nagrody Nobla – m.in. Henryk Sienkiewicz i Czesław Miłosz.

UW oraz inne państwowe uczelnie w Warszawie organizują naukę na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, eksternistycznych, wieczorowych, online. Poza niektórymi kierunkami na studiach podyplomowych i niestacjonarnych nauka na uczelniach publicznych nie jest obciążona opłatami za czesne.
Uczelnie niepaństwowe, czyli niepubliczne działające w Warszawie mają również doskonałe efekty kształcenia, a osiągnięcia naukowe niektórych z nich są znacznie powyżej poziomu niektórych uczelni państwowych. Aby zdobyć indeks na niektórych kierunkach tych najbardziej prestiżowych uczelni, trzeba mieć bardzo wysokie oceny na świadectwie szkolnym oraz najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym.

Dla wybierających się na dzienne studia – Warszawa jest najlepszym wyborem ze względu nie tylko na rozpiętość oferty. Uczelnie w stolicy dysponują najlepszymi warunkami dla zajęć dydaktycznych, laboratoryjnych, praktycznych. Sale wyposażone w sprzęt multimedialny najwyższej generacji, laboratoria na poziomie światowym, biblioteki oferujące pozycje w formie konwencjonalnej lub elektronicznej to infrastruktura sprzyjająca uzyskiwaniu najlepszych efektów kształcenia.

Oprócz tego w campusach uczelnianych stwarza się doskonałe zaplecza socjalne dla studentów. Wygodne akademiki, stołówki, kluby, obiekty sportowe, sklepy, miejsca do wypoczynku na łonie natury usytuowane obok budynków dydaktycznych lub świetnie z nimi skomunikowane, tworzą prawdziwe miasteczka studenckie.

warszawa

Warszawa jako centrum gospodarcze kraju daje studiującym możliwość znalezienia pracy w najlepszych firmach. Headhunterzy z korporacji chętnie współpracują z uczelniami, aby przez system wspólnych projektów edukacyjnych czy bardzo motywujące systemy stypendialne „wyłapywać” najlepszych studentów i oferować im w przyszłości bardzo atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenia w swoich firmach.

Kształcenie na poziomie I, II lub III można w warszawskich uczelniach rozszerzać o dodatkowe kompetencje zdobywane podczas studiów podyplomowych. Większość uczelni organizuje takie studia w formie niestacjonarnej (zaocznej), albo wieczorowej. Coraz częściej pojawiają się oferty studiów podyplomowych online.

Większość podyplomówek trwa trzy semestry i jest płatna. Bardzo drogie są wszystkie studia związane z najbardziej poszukiwanymi na rynku specjalnościami w zawodach związanych z psychologią, finansami, logistyką, informatyką. Można znaleźć również studia nieodpłatne, albo mające znaczne ulgi dawane przez uczelnię.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here