na studiach

Nauka na wyższej uczelni to kilkuletni okres zdobywania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłego zawodu. Studia na 434 polskich uczelniach co rok podejmuje i kontynuuje ponad 1300 tysięcy osób.
Najwięcej studentów stanowią ludzie młodzi, którzy po maturze rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub studia magisterskie.

Studia stopnia pierwszego to trzyletni etap zdobywania wykształcenia na poziomie wyższym zawodowym. Na niektórych uczelniach i kierunkach studia I stopnia trwają dłużej – trzy i pół albo cztery lata. Podczas studiów studenci uczą się licznych przedmiotów kierunkowych oraz specjalności. Z ogółu godzin minimum 30% to zajęcia praktyczne. Są kierunki, gzie zajęć praktycznych jest znacznie więcej – nawet około 50% wszystkich godzin.

Uczący się na licencjacie lub na studiach inżynierskich na ostatnich dwóch semestrach mają za zadanie napisać pracę dyplomową. Pracę ocenia promotor oraz recenzent, a następnie autor pracy staje przed komisją egzaminacyjną, która zadaje pytania związane z treścią pracy. Jest to ostatni egzamin na studiach, a jego zdanie oznacza otrzymanie dyplomu wraz z tytułem inżyniera lub licencjata.

Po studiach pierwszego stopnia można podnieść poziom wykształcenia o jeden stopień w górę na studiach magisterskich. Te studia trwają dwa lata (czasem 2,5 roku) i kończą się napisaniem i obroną pracy magisterskiej.
Oba stopnie studiów można realizować jako jednolite magisterskie studia trwające nieprzerwanie pięć lat (lub więcej w zależności od typu uczelni i kierunku).

Ostatnim, najwyższym poziomem kształcenia są studia doktoranckie. Studia trzeciego stopnia przygotowują do pracy przyszłe kadry naukowe uczelni wyższych oraz instytucji zajmujących się prowadzeniem eksperymentów naukowych. Po obronie pracy doktorskiej autor pracy otrzymuje naukowy tytuł doktora.

Ukończenie studiów wszystkich stopni nie musi oznaczać końca procesu kształcenia. Każdy chętny może skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych.
Studia podyplomowe to szczególna forma kształcenia. Ukończenie takiej formy nie zmienia posiadanego poziomu wykształcenia wyższego. Tak więc licencjat będzie nadal licencjatem, a magister niezmienne magistrem. Studia podyplomowe rozszerzają wiedzę oraz umiejętności głównie w obszarze kompetencji zawodowych.

studia podyplomowe - łódź

Podejmowanie takich studiów ma sens wówczas, gdy chcemy zmienić, podnieść, uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Na przykład magister historii chcący wykonywać pracę na stanowisku dyrektora placówki oświatowej powinien skończyć studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Po zakończeniu nauki otrzyma certyfikat menedżera oświaty i będzie mieć w ten sposób niezbędne kwalifikacje wymagane przepisami do sprawowania funkcji kierowniczych w systemie oświaty.

Dla osób chcących wybrać odpowiednie dla siebie studia podyplomowe – Łódź, jako jeden z najważniejszych polskich ośrodków akademickich ma niezwykle interesującą, szeroką ofertę.
Wybierać można specjalności na kilkudziesięciu kierunkach w 28 uczelniach wyższych (sześć z nich to uczelnie państwowe).

Studia podyplomowe trwają zazwyczaj trzy semestry i są organizowane głównie w formie niestacjonarnej (zaocznej). W każdym semestrze jest siedem albo osiem weekendowych zjazdów na zajęcia. Znaczną część teorii studenci muszą przyswoić samodzielnie. Zajęcia na uczelni mają głównie charakter zajęć praktycznych.

Niektóre kierunki studiów podyplomowych wymagają dłuższego czasu – czterech z nawet pięciu semestrów. Dłuższy czas studiowania wynika ze stopnia trudności kierunku lub złożoności wybranej specjalności.
Nauka na studiach podyplomowych jest płatna. Czesne za jeden semestr jest bardzo zróżnicowane – od 1000 zł do nawet 4000 zł. Oprócz czesnego studiujący wnoszą opłaty rekrutacyjne.

studia podyplomowe

Niektóre łódzkie uczelnie dają studiującym możliwość zdobywania kwalifikacji na studiach podyplomowych online. Taka forma studiowania umożliwia naukę tym wszystkim, którzy ze względu na odległość od uczelni, stan zdrowia, obciążenie obowiązkami rodzinnymi czy zawodowymi nie mogą przyjeżdżać na zjazdy. Studiowanie bez wychodzenia za domu wymaga posiadania urządzeń z dostępem do sieci Internet.

W czasie wybranym przez studiującego można łączyć się z uczelnią na platformie e-learningowej – uczelnia w tej formie dostępna jest przez całą dobę. Podczas łączenia student korzysta ze swojego konta – może czytać pozycje w uczelnianej bibliotece, prowadzić rozmowy z wykładowcami, być aktywnym na forach tematycznych, pobierać przygotowane dla niego materiały dydaktyczne. Studiujący za pośrednictwem sieci rozwiązują testy sprawdzające wiedzę, przesyłają kontrolne prace zaliczeniowe.
Studia podyplomowe online są znacznie tańsze od tych w formie tradycyjnej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here